Řízení projektů v průmyslu

Potřebujete profesionálně odřídit projekt?

 

Jsme projektoví manažeři s řadou zkušeností se složitými vývojovými farmaceutickými projekty a certifikovaní podle standardu IPMA, a rádi odřídíme váš projekt nebo jeho kritické fáze podle vašich potřeb. Hladce, jistě a s úsměvem.

 

Potřebujete přesnou definici zadání projektu a jeho struktur, včetně řízení rizik a analýzy zainteresovaných stran?

 

Z projekťácké brašny vybereme ty nejvhodnější nástroje, upravíme je dle vašich požadavků a pomůžeme vám se všemi potřebnými definicemi: od logického rámce až pod detailní WBS a Gannt.

Chcete zřídit projektovou kancelář nebo vylepšit své nástroje projektového řízení?

Pomůžeme vašemu projektovému řízení postavit se na vlastní nohy implementací či vylepšením vašich vlastních nástrojů a přístupů.

Potřebujete u farmaceutického nebo chemického projektu literární nebo patentovou rešerši nebo podrobný přehled prior art?*

 

Provedeme podrobnou rešerši zahrnující konkrétní téma, případně oblast technického řešení (molekula, její použití, formulace, technologie, …). U patentů zhodnotíme jejich technické riziko a vše shrneme a znázorníme v závěrečné zprávě.

Provedeme podrobnou rešerši dosavadního stavu techniky a identifikujeme technicky a vědecky nejrelevantnější dokumenty.

Potřebujete prodiskutovat konkrétní chemické nebo farmaceutické řešení?*

 

Zhodnotíme vaše návrhy technických řešení, a poskytneme vám svůj odborný názor podepřený našimi zkušenostmi. Detailní diskuse je samozřejmostí.

Optimalizace procesů

Jsou vaše procesy a nástroje v souladu s kulturou, prostředím a hodnotami vaší společnosti?

 

Jsme přesvědčeni, že procesy vychází z firemní kultury, prostředí a hodnot. Proto musí být na míru každé společnosti. Nekonkurujeme již probíhajícím Lean, Kaizen nebo Kata projektům – naopak je doplňujeme o alternativní pohled. Mimochodem, nemyslíme si, že by japonské systémy automaticky seděly každému.

 

Potřebujete rychlou inspekci procesů nebo spíše podporu při dlouhodobých změnách?

 

Promluvíme s týmy, zkontrolujeme nastavení procesů, utvoříme si názor a doporučíme vhodná opatření.

V případě potřeby ale podpoříme zavádění a prosazování větších změn i dlouhodobě.

Jsou vaše procesy příliš složité, nejasné nebo nekonzistentní? Provádíte operace, které nepřidávají hodnotu?

 

Zmapujeme a popíšeme vaše firemní procesy, a zaměříme se na operace přidávající hodnotu, tok materiálu i informací. Pomůžeme vám procesy zjednodušit. Jako externí partneři poskytneme zkušený a nezaujatý pohled.

 

Způsobuje nejasné nebo nevyvážené rozdělení zodpovědností výpadky a konflikty v procesech? Jsou vaši lidé nespokojení nebo rezignovaní?

 

Porozumíme lidem a jejich prostředí, zhodnotíme vaše procesy a pomůžeme vám lépe definovat odpovědnosti. Odstraníme překryvy a úzká hrdla vedoucí k problémům.

Proč Kapaji?

 • Máme čas se projektu věnovat naplno. Pro nás není žádný projekt příliš velký ani příliš malý.

 • ​Používáme užitečné a praktické nástroje, které odpovídají dané situaci: pro menší projekty jednodušší, pro komplexní projekty sofistikovanější. Hlavně žádné nešikovné nástroje!

 • ​O projektu reportujeme jasně, otevřeně, s potřebnou frekvencí i detailem. Připravíme psanou zprávu, prezentaci, tabulky, KPI.

 • ​Cokoliv, co potřebujete ke svému podnikání, dodáme ve skvělé vizuální podobě.

 • ​Do projektu jsme plně zapojeni. Záleží nám na úspěchu projektu a dlouhodobém vztahu se zákazníkem.

 • ​Nezapojujeme se uměle tam, kde nás není potřeba. Jsme efektivní, nenavyšujeme cenu zbytečně.

 • ​Nejraději jsme s projektovými týmy osobně, ale efektivně pracujeme i po telefonu nebo videokonferenci.

 • ​Jsme zvyklí pracovat s citlivými informacemi. Vaše know-how u nás bude jako v trezoru.

 • ​Můžete se spolehnout na naše dlouholeté průmyslové i akademické zkušenosti.

 • Při vedení projektů, týmů a oddělení v korporátním prostředí jsme trvale čelili a reagovali na potřebu vylepšovat firemní procesy – od drobných po velké, od malých týmů přes celá oddělení až po procesy napříč celou společností.

 • ​Respektujeme lidi, kulturu, vizi a hodnoty vaší společnosti.

 • ​Nástroje upravíme dle vašich potřeb a našich zkušeností.

 • ​Naším cílem je vaše dlouhodobá spokojenost s optimalizovaným procesem.

 • ​Proto otevřeně nasloucháme vašemu názoru i po nasazení změn.

karel@kapaji.eu, pavel@kapaji.eu, jiri@kapaji.eu, nebo kapaji@kapaji.eu

Kapaji s.r.o. | Litevská 1174/8 | 100 00 Praha 10 – Vršovice

  C 303419 vedená u Městského soudu v Praze | IČO 076 19 332|DIČ CZ07619332

*) Důležitá informace: Dovolujeme si sdělit, že naše společnost neposkytuje služby, k jejichž výkonu je třeba zvláštní povolení podle právních předpisů, a to zejména, nikoli však výlučně, poskytování právních služeb, služeb patentových zástupců apod. V případě potřeby jsme připraveni ke spolupráci se subjekty, které příslušnými oprávněními disponují.

 • LinkedIn Social Icon