karel@kapaji.eu, pavel@kapaji.eu, jiri@kapaji.eu, nebo kapaji@kapaji.eu

Kapaji s.r.o. | Litevská 1174/8 | 100 00 Praha 10 – Vršovice

  C 303419 vedená u Městského soudu v Praze | IČO 076 19 332|DIČ CZ07619332

*) Důležitá informace: Dovolujeme si sdělit, že naše společnost neposkytuje služby, k jejichž výkonu je třeba zvláštní povolení podle právních předpisů, a to zejména, nikoli však výlučně, poskytování právních služeb, služeb patentových zástupců apod. V případě potřeby jsme připraveni ke spolupráci se subjekty, které příslušnými oprávněními disponují.

  • LinkedIn Social Icon

Literární a patentové rešerše pro chemický a farmaceutický průmysl

Potřebujete literární nebo patentovou rešerši či jen druhý názor odborníka, ale nemáte dost času nebo dostatečnou vlastní kapacitu?

Rešerše

Provedeme podrobnou literární rešerši patentové a nepatentové literatury na dané téma

Rozbor

Provedeme cílený rozbor přímo pro danou situaci

Návrh řešení

Připravíme návrhy a možnosti konkrétních řešení

Diskuse

Naše závěry a návrhy s vámi prodiskutujeme

Potřebujete podrobnější (cílenou) literární nebo patentovou rešerši?

Provedeme podrobnou rešerši zahrnující konkrétní téma, případně oblast technického řešení (molekula, její použití, formulace, technologie, …). U patentů zhodnotíme jejich technické riziko a vše shrneme a znázorníme v závěrečné zprávě.

 

Chybí vám podrobný přehled prior art? 

U konkrétního požadovaného tématu provedeme podrobnou rešerši dosavadního stavu techniky a identifikujeme technicky a vědecky nejrelevantnější dokumenty.

 

Potřebujete prodiskutovat konkrétní technické řešení, ale obáváte se, že nemáte dostatečné technické znalosti?

Poskytneme vám svůj odborný názor na vaše technické řešení včetně detailní diskuse.

 

Potřebujete technickou a experimentální podporu pro patentová řízení či soudní spory, včetně reprodukce stavu techniky?

S potřebnými experimentálními technikami máme praktické zkušenosti, a jsme tedy schopni vám připravit experimentální plán na míru, včetně přesné reprodukce dosavadního stavu techniky. Získané výsledky interpretujeme a zaujmeme odborné stanovisko.

 

Potřebujete potvrdit svůj názor na vámi zvolené technické řešení?

Díky svým zkušenostem jsme schopni vyhodnotit a porovnat vámi zamýšlená technická řešení.

Proč Kapaji?

Vše v jednom: Máme akademické i průmyslové zkušenosti. 

Máme podporu prostřednictvím sítě vědeckých expertů.

Efektivní a čitelné: Jasná a vizualizovaná doporučení.

Flexibilní a proaktivní přístup přizpůsobený vaší současné situaci i plánovaným krokům.

Plán řízení rizik – navrhneme, jak zmírnit a pracovat s konkrétními riziky.

Zvýšíte svou interní kapacitu a investujete svůj čas tam, kde je ho třeba více.

Úspěšný projekt vždy začíná detailním technickým a literárním rozborem!