karel@kapaji.eu, pavel@kapaji.eu, jiri@kapaji.eu, nebo kapaji@kapaji.eu

Kapaji s.r.o. | Litevská 1174/8 | 100 00 Praha 10 – Vršovice

  C 303419 vedená u Městského soudu v Praze | IČO 076 19 332|DIČ CZ07619332

*) Důležitá informace: Dovolujeme si sdělit, že naše společnost neposkytuje služby, k jejichž výkonu je třeba zvláštní povolení podle právních předpisů, a to zejména, nikoli však výlučně, poskytování právních služeb, služeb patentových zástupců apod. V případě potřeby jsme připraveni ke spolupráci se subjekty, které příslušnými oprávněními disponují.

  • LinkedIn Social Icon

Mapování a zlepšování firemních procesů

Jste pod tlakem? Potřebujete pracovat efektivněji?

Pochopení

Zmapujeme současný proces. Pochopíme vaši kulturu a hodnoty.

 

V jakém je teď proces stavu?

Jak teď proces funguje?

Jací jsou v procesu lidé?

Návrh

Detailní návrh řešení, jak proces opravit a jak při tom postupovat

 

Jak poznáme, že to bude fungovat?

Jak, kdo a kdy by měl úpravy implementovat?

Implementace

Pomůžeme s implementací zvoleného řešení

Ověření

Jak proběhla implementace?

Funguje teď proces?

Jsou vaše procesy příliš složité, nejasné nebo nekonzistentní? Provádíte operace, které nepřidávají hodnotu?

Zmapujeme a popíšeme vaše firemní procesy, a zaměříme se na operace přidávající hodnotu, tok materiálu i informací. Pomůžeme vám procesy zjednodušit. Jako externí partneři poskytneme zkušený a nezaujatý pohled.

 

Způsobuje nejasné nebo nevyvážené rozdělení zodpovědností výpadky a konflikty v procesech? Jsou vaši lidé nespokojení nebo rezignovaní?

Porozumíme lidem a jejich prostředí, zhodnotíme vaše procesy a pomůžeme vám lépe definovat odpovědnosti. Odstraníme překryvy a úzká hrdla vedoucí k problémům.

 

Jsou vaše procesy a nástroje v souladu s kulturou, prostředím a hodnotami vaší společnosti?

Jsme přesvědčeni, že procesy vychází z firemní kultury, prostředí a hodnot. Proto musí být na míru každé společnosti. Nekonkurujeme již probíhajícím Lean, kaizen nebo kata projektům – naopak je doplňujeme o alternativní pohled. Mimochodem, nemyslíme si, že by japonské systémy automaticky seděly každému.

 

Potřebujete rychlou inspekci procesů nebo spíše podporu při dlouhodobých změnách?

Promluvíme s týmy, zkontrolujeme nastavení procesů, utvoříme si názor a doporučíme vhodná opatření.

V případě potřeby ale podpoříme zavádění a prosazování větších změn i dlouhodobě.

Proč Kapaji?

Při vedení projektů, týmů a oddělení v korporátním prostředí jsme trvale čelili a reagovali na potřebu vylepšovat firemní procesy – od drobných po velké, od malých týmů přes celá oddělení až po procesy napříč celou společností.

Respektujeme lidi, kulturu, vizi a hodnoty vaší společnosti.

Nástroje upravíme dle vašich potřeb a našich zkušeností.

Naším cílem je vaše dlouhodobá spokojenost s optimalizovaným procesem.

Proto otevřeně nasloucháme vašemu názoru i po nasazení změn.

Snaha o minimální proces s maximálním výkonem, pružností a optimální kontrolou.